Vårt erbjudande

Katrineholm Rail Point arbetar brett på logistikmarknaden och erbjuder kompletta och för varje kund skräddarsydda logistiklösningar.

Katrineholm Rail Point erbjuder kombiterminallösningar och i takt med företagsetableringar inom Logistikcentrum utgör Katrineholm Rail Point en komplett logistikresurs för alla företag i området.

Katrineholm Rail Point är ett fullserviceföretag inom logistikområdet och det huvudsakliga logistikerbjudande är:

  • Lastning och lossning av containers och trailers samt styckegodshantering

  • Stripp och stuff av gods

  • Tullområde

  • Depå

  • Forsling

  • All slags dokumenthantering för gods

  • Reparation och underhåll av järnvägsvagnar inom området